સત્સંગ જ્ઞાનવર્ધક પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા સત્સંગ પોષણ

તા.8-August-2020 સત્સંગ જ્ઞાનવર્ધક ક્વિઝ (પાર્ટ-85)

વિષયઃ- મહાભારત

ક્વિઝ શરુ કરવા માટે આ લીંક પર ક્લીક કરો.

-નોંધ-

  • આ ક્વિઝ દરરોજ રાત્રે 9:00 થી 12:00 IST વાગ્યા સુધી માં ગમે ત્યારે અને એકથી વધુ વખત પણ રમી શકાશે.

  • એક ગ્રુપમાં જોડાવામાં ઘણા ભક્તોને મુશ્કેલી થતી હોવાથી ક્વિઝ બે ગ્રુપમાં રમાશે પરંતુ રીઝલ્ટ એક ગણાશે.

  • ક્વીઝ અને રીઝલ્ટની લીંક તમને દરરોજ રાત્રે 9:00 IST વાગ્યે મોકલવામાં આવશે

  • ક્વિઝ ની લીંક મેળવવા માટે આ નંબર 9879000955 આપના મોબાઇલમાં સેવ કરી આપનુ નામ લખીને મોકલવુ . ટેકનીકલ કારણોસર લીંક ન મળે તો WHATSAPP સ્ટેટસ પરથી મેળવી શકશો. તથા આ વેબસાઇટ પરથી પણ મેળવી શકશો.

  • ક્વિઝ શરુ કરો ત્યારે આપનુ નામ અને મોબાઇલ નંબર લખવો જેથી રીઝલ્ટમાં સરળતા રહે.

  • આ ક્વિઝનો વધુ સારી રીતે લાભ લેવા માટે નાં આપના પ્રતિભાવો જણાવશો જેથી તેમા યોગ્ય ફેરફાર કરી શકાય.

  • ક્વિઝ શરુ કરવામા અથવા રમવામાં કાંઇ મુશ્કેલી જણાઇ તો 9727707073 , 9925173767 નંબર પર સંપર્ક કરશો